Afstandsstykker til lokal afledning af regnvand - LAR

Herunder finder du PaveDrain produkterne i PaveSystems-serien

PaveDrain®T Lokal afledning af regnvand - LARLokal afledning af regnvand, med afstandsstykke til betonfliser, natursten og andre belægningssten

Produkt beskrivelse:
Sække med Pave-Drain T formet afstandsstykker. Nedenfor i skemaet er priserne fot 35 mm og 45 mm højde, med fugebredde 20 mm

Lokal afledning af regnvand, med afstandsstykke til betonfliser, natursten og andre belægningssten
Lokal afledning af regnvand, med afstandsstykke til betonfliser, natursten og andre belægningssten


PaveDrain®XLokal afledning af regnvand, med afstandsstykke til betonfliser, natursten og andre belægningssten

Produkt beskrivelse:
Sække med Pave-Drain X formet afstandsstykker. Nedenfor i skemaet er priserne i 35 mm højde og 45 mm højde, med fugebredde 20 mm

Lokal afledning af regnvand, med afstandsstykke til betonfliser, natursten og andre belægningssten
Lokal afledning af regnvand, med afstandsstykke til betonfliser, natursten og andre belægningssten


Om PaveDrain®XLAR – løsning (Lokal afledning af regnvand) PaveDrain® Specialudviklet til dræning af overfladevand

PaveDrain® er en afstandsklods til flisebelægninger med åbne fuger. Klodsen fungerer som støtte og styrkelse af den åbne fuge på 20 mm, dermed er der styring og hold samt ensartethed i belægningen. Funktionen af klodsen sker i sammenspil med det korrekte bundmateriale som er et bærelag i ral som opdeles i flere lag hvor det groveste lag er i bunden, et mellemlag og et afretningslag. Afretningslaget som er det fineste indgår ligeledes som fugemateriale, der bruges ingen sand i denne type opbygning!

Fordelen er, at regnvandet nedsiver hvor det falder. Der ledes derfor ikke vand til kloak. Bunden fungerer som et regnvandsreservoir og kan derfor tage skybrudsmængder, og dermed er belægningen hurtig tør og vandet står ikke ovenpå flisen. Sidegevinst: En gradvis fordampning fra regnvandet virker svalende om sommeren og om vinteren har den perforerede bund opbygning den virkning at den leder jordvarme opad, hvilket bevirker en naturlig hjælp til vinterbekæmpelse. Mængden afhænger af flisestørrelse og lægningsmønster. Materialet er et frostsikkert genbrugsmateriale uden giftstoffer eller negative bivirkninger, med en ekstrem lang levetid. Der er ikke behov for fald ved etablering af denne type belægning!


Afstandsstykke til betonfliser, natursten og andre belægningssten

Afstandsstykke til betonfliser, natursten og andre belægningssten
Afstandsstykke til betonfliser, natursten og andre belægningssten
For korrekt udlægning og styrke beregnes sammenspillet mellem sten og fuge dimension. Således at der opnåes fra. 10-14% åben flade til trafiklasse T2.